ทำแคตตาล็อก ทั้งแบบ Online/Offline อย่างไร? ให้ขายสินค้าได้

ทำแคตตาล็อก อย่างไรให้น่าสนใจ และขายสินค้าได้ทั้งแบบ Online / Offline