Elevate Your Brand with Giant Point, a Premier Advertising Agency

Giant Point stands apart as an advertising agency combining innovative strategies and creative execution. We’re not just an agency; we’re your strategic partner for compelling brand narratives and effective marketing campaigns.

เข้าสู่โลกแห่งความสร้างสรรค์กับ Giant Point ที่นี่ เราไม่ใช่แค่บริษัทโฆษณาธรรมดา แต่เราคือทีมสร้างสรรค์ที่พร้อมเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นผลงานโฆษณาที่ทุกคนต้องจดจำ

advertising agency

บริษัทโฆษณา

Innovative Solutions: As a leading advertising agency, we ensure your brand message is impactful and memorable

สร้างสรรค์ไม่ซ้ำใคร: พร้อมนำเสนอไอเดียที่ท้าทายและโดดเด่น ทำให้แบรนด์ของคุณเปล่งประกาย

advertising agency

Tailored Strategies:  Every brand is unique, and we provide customized solutions to meet your specific goals.

กลยุทธ์เพื่อคุณ: เราฟังคุณ และปรับแต่งกลยุทธ์ให้เข้ากับเป้าหมายธุรกิจของคุณ

advertising agency

Expertise That Delivers: Our team offers a blend of experience and fresh ideas for every project.

ทีมงานมืออาชีพ: ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับแบรนด์คุณ

advertising agency

Results-Driven Approach: We focus on measurable outcomes, maximizing your return on investment.

ผลลัพธ์ที่ชัดเจน: ทุกแคมเปญของเรามุ่งหวังผลลัพธ์ที่วัดได้ พร้อมการันตีความสำเร็จของคุณ

Your Partner in Advertising Success

Partner with Giant Point for a journey in transforming your brand. As your advertising agency, we’re ready to elevate your presence in the market. Reach out on Giant Point’s Contact Page to discuss your next big move in advertising.

พร้อมเปลี่ยนแปลงหรือยัง? มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แบรนด์ของคุณกับบริษัทโฆษณา Giant Point ติดต่อเราเลยที่ หน้าติดต่อของ Giant Point และเริ่มเดินทางสู่ความสำเร็จที่น่าตื่นเต้นของแบรนด์คุณ.

template service

บริการของบริษัท พร้อมตัวอย่าง

Service solutions accompanied by sample demonstrations.

company profileCompany Profile

ออกแบบและผลิต Company Profile เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์เนื้อหาภาพและตัวอักษรที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณไปจนถึงการผลิตเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบ Online/Offline

Comprehensive company profiles are crafted with compelling visual and written content to elevate the business image and promotion.

catalogCatalog

Catalog Design ออกแบบและผลิตแคตตาล็อกสินค้าที่แตกต่างด้วยรูปแบบที่สวยงาม และการบูรณาการสื่อ Multimedia พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ E-Catalog

Create standout product catalogs with captivating visuals and multimedia elements, transforming them into engaging e-catalogs that outshine the competition.

newsletterNewsletter

ออกแบบวารสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ วางแนวคิด, เขียนคอลัมม์, ถ่ายรูป, ออกแบบ Artwork, และพัฒนาต่อยอดไปสู่ E-Newsletter

Collaborate with a team of skilled professionals for comprehensive newsletter design and development, including the creation of engaging E-newsletters.

video presentationVideo Presentation

ภาพยนต์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สร้างสรรค์โดยด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการคบวงจรตั้งแต่ เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

Produce concise video presentations for product and service promotion with GP’s professional crew overseeing the entire process, from concept to audience presentation.

slide presentationSlide Presentation

Interactive Presentation เพื่อใช้นำเสนอสินค้าและบริการต่อที่ประชุมหรือสัมมนา ในรูปแบบ Full Mutimedia สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Online/Offline

Strategically create multimedia interactive presentations for effectively introducing products and services at conferences and seminars, suitable for both online and offline use.

motion graphicMotion Graphic Presentation

ทางเลือกในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัด แต่สามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Offer budget-friendly solutions for effective product and service presentations to businesses of all sizes, ensuring effective communication with the target audience.

WebdesignWebsite

บริการสร้างเว็บไซด์สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมวางระบบ SEO ให้เว็บไซด์ของคุณสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบ Search Engine

Design a website that employs advanced UX and UI methods to effectively promote your products and services to your target audience.

packagingPackaging

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุ, ถ่ายภาพ, ออกแบบ graphic, และทำ Layout

Full-service packaging design with material consultation, photography, graphic design, and layout optimization.

popPOP & Display

สร้างสรรค์สื่อกลางแจ้ง OHM/Display/POP ทั้งในรูปแบบ Offline และ Mutimedia พร้อมวางแผนการนำเสนอ สู่กลุ่มเป้าหมาย

OHM/Displays/POP media in print and multimedia formats, with strategic planning to reach the target audience.

ตัวอย่างผลงานแยกตามประเภทธุรกิจ

Project showcases categorized by industry.

Large Enterprise

องค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

Government and private organizations, including large-scale businesses with international and domestic networks.

Related Images:

template footer

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางต่างๆดังนี้
Stay updated and inquire about Giant Point Company’s services through our channels.

Tel : 02 2596188
Email : info@giant-point.com
Line Official
Facebook.com/Giantpoint
YouTube.com/Giantpoint

Related Images:

Related Images: