Catalog Design

catalog design : สินค้าและบริการจำนวนมากจะนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จในการขาย?  ทำอย่างไรให้ catalog สินค้าของเราดูน่าสนใจ / ไม่น่าเบื่อ / แถมสร้างมูลค่าให้ตัวสินค้า? คำถามเหล่านี้ถูกถามเป็นประจำ

และคำตอบของคำถามนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ในการออกแบบ และผลิต catalog ตั้งแต่ยุค offline จนกระทั่งถึงยุค online ในปัจจุบัน คำตอบที่ยังเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ปัญหาต่างๆคือ การสร้างสรรค์ Content ภาพ และ Content ตัวอักษร อย่างมีคุณค่า

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ได้เรียนรู้ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผ่านประสบการณ์ งานออกแบบ catalog มาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา จนสามารถสร้างสรรค์ระบบการทำงานที่จะสามารถรับรองได้ว่าคุณจะได้ catalog ที่มีความสมบูรณ์แบบ ทั้ง content ภาพ และ content ตัวอักษร พร้อมการทำงานที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่

catalog design

การวิเคราะห์หารูปแบบของ Catalog ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าและบริการของคุณ

การจัดทำ Logic ของเนื้อหาที่จะนำเสนอให้อ่านง่าย มีความน่าสนใจและสอดคล้องกัน

การเขียนเนื้อหาที่ส่งเสริมมูลค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับสินค้า ของคุณ

การสร้าง Graphic Character ที่จะสามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะเด่นของสินค้าและองค์กรของคุณอย่างเป็นเอกลักษณ์

วางแผนเชื่อมต่อ Platform Offline Catalog สู่ Online Catalog เพื่อขยายโอกาสในการขายสินค้าให้คุณได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

วางแผนต่อยอดพัฒนา Catalog ไปบูรณาการเข้ากับ Media อื่นๆที่องค์กรคุณมีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

เปลี่ยน Catalog ธรรมดาๆให้กลายเป็น E-Catalog

เปลี่ยน Catalog ในแบบเล่มของคุณให้กลายเป็นย E-catalog ใช้งานได้ทั้งแบบ Online/Offline สามารถส่งถึงมือลูกค้าของคุณผ่าน Line/Email  พร้อมกับเพิ่มความน่าสนใจให้ตัว catalog ด้วยการใส่ภาพ Animation / Interactive / Video Clip และ Link ต่างๆลงไปใน Catalog รวมถึงการทำปุ่มกดสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบ Online ได้ในทันที

Showcase ขั้นตอนการถ่ายภาพสำหรับทำ Catalog สินค้า


บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด เราช่วยคุณมองหาและดึงเอาลักษณะเฉพาะ ที่โดดเด่นและแตกต่างของ Brand  มาสื่อสารกับลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาภาพ โดยทีมช่างภาพมืออาชีพ [Photographer]  และเนื้อหาตัวอักษรโดยทีมนักเขียนฝีมือดี [Copy Writer] ที่จะสร้างสรรค์ภาษาที่หลากหลายเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารของคุณสู่กลุ่มลูกค้าต่างภาษาอาทิเช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนฯลฯ  กระทั่งงานพิมพ์และแจกไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร…

อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดแคตตาล็อกของคุณ ไปสู่งานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ทั้ง Online และ Offline เช่น Company profile / Online presentation / Coporate Video /Infographic Video / Website / VR360 / Social Media Content ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Brand สร้างการจดจำ และ ความแตกต่างได้

Project Highlight

Catalogue design

catalog_design

catalog design

catalog design

All Project

template service

บริการของบริษัท พร้อมตัวอย่าง

Service solutions accompanied by sample demonstrations.

company profileCompany Profile

ออกแบบและผลิต Company Profile เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์เนื้อหาภาพและตัวอักษรที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณไปจนถึงการผลิตเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบ Online/Offline

Comprehensive company profiles are crafted with compelling visual and written content to elevate the business image and promotion.

catalogCatalog

Catalog Design ออกแบบและผลิตแคตตาล็อกสินค้าที่แตกต่างด้วยรูปแบบที่สวยงาม และการบูรณาการสื่อ Multimedia พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ E-Catalog

Create standout product catalogs with captivating visuals and multimedia elements, transforming them into engaging e-catalogs that outshine the competition.

newsletterNewsletter

ออกแบบวารสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ วางแนวคิด, เขียนคอลัมม์, ถ่ายรูป, ออกแบบ Artwork, และพัฒนาต่อยอดไปสู่ E-Newsletter

Collaborate with a team of skilled professionals for comprehensive newsletter design and development, including the creation of engaging E-newsletters.

video presentationVideo Presentation

ภาพยนต์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สร้างสรรค์โดยด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการคบวงจรตั้งแต่ เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

Produce concise video presentations for product and service promotion with GP’s professional crew overseeing the entire process, from concept to audience presentation.

slide presentationSlide Presentation

Interactive Presentation เพื่อใช้นำเสนอสินค้าและบริการต่อที่ประชุมหรือสัมมนา ในรูปแบบ Full Mutimedia สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Online/Offline

Strategically create multimedia interactive presentations for effectively introducing products and services at conferences and seminars, suitable for both online and offline use.

motion graphicMotion Graphic Presentation

ทางเลือกในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัด แต่สามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Offer budget-friendly solutions for effective product and service presentations to businesses of all sizes, ensuring effective communication with the target audience.

WebdesignWebsite

บริการสร้างเว็บไซด์สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมวางระบบ SEO ให้เว็บไซด์ของคุณสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบ Search Engine

Design a website that employs advanced UX and UI methods to effectively promote your products and services to your target audience.

packagingPackaging

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุ, ถ่ายภาพ, ออกแบบ graphic, และทำ Layout

Full-service packaging design with material consultation, photography, graphic design, and layout optimization.

popPOP & Display

สร้างสรรค์สื่อกลางแจ้ง OHM/Display/POP ทั้งในรูปแบบ Offline และ Mutimedia พร้อมวางแผนการนำเสนอ สู่กลุ่มเป้าหมาย

OHM/Displays/POP media in print and multimedia formats, with strategic planning to reach the target audience.

ตัวอย่างผลงานแยกตามประเภทธุรกิจ

Project showcases categorized by industry.

Large Enterprise

องค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

Government and private organizations, including large-scale businesses with international and domestic networks.

Related Images:

template footer

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางต่างๆดังนี้
Stay updated and inquire about Giant Point Company’s services through our channels.

Tel : 02 2596188
Email : info@giant-point.com
Line Official
Facebook.com/Giantpoint
YouTube.com/Giantpoint

Related Images:

Related Images: