ทำแคตตาล็อกสินค้าจะเริ่มต้นอย่างไร?

ทำแคตตาล็อกสินค้าจะเริ่มต้นอย่างไร?

ทำ แคตตาล็อก สินค้าจะเริ่มต้นอย่างไร? การทำตลาดโดยใช้ แคตตาล็อก (catalog marketing) เรียกว่าเป็นเครื่องมือประกอบการขายที่นิยมอย่างมาก มีวัตถุประสงค์เพื่ […]

ทำแคตตาล็อกอย่างไรให้ขายสินค้าได้ในยุคปัจจุบัน

ทำแคตตาล็อกอย่างไรให้ขายสินค้าได้ในยุคปัจจุบัน

ทำแคตตาล็อก อย่างไร? ทำแคตตาล็อก ให้เป็นเครื่องมือประกอบการขาย เป็นวิธีที่ sale ส่วนมากนิยมนำมาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสนอราย ละเอียด ของสินค้า ซึ่ง […]

ตัวอย่าง e-catalog

ตัวอย่าง e-catalog

ตัวอย่าง e-catalog สำหรับใช้ในการนำเสนอสินค้า และบริการของท่านสู่กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่าง e-catalog ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบ Multimedia สามารถสร้างรูปแบบ In […]

ออกแบบแคตตาล็อก แนวทางการออกแบบ

ออกแบบแคตตาล็อก แนวทางการออกแบบ

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดได้รับความไว้วางใจจาก Betagro ให้เป็นผู้ ออกแบบแคตตาล็อก สินค้าประเภท หมู – ไก่ S Pure ไส้กรอก ซุบ เพื่อใช้เป็นเครื่อง […]