VR 360 กับวิธีการนำเอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการนำเสนอธุรกิจเสมือนจริง

vr 360VR 360 หรือ Virtual Reality 360

VR 360 คือเทคโนโลยีภาพจำลองเสมือนจริง ที่สามารถสร้างประสบการณ์สมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจากกล้องเฉพาะทาง หรือการบันทึกภาพแบบรอบทิศทาง จะต้องใช้งานควบคู่กับ smartphone, แว่น VR หรือ google cardboard VR ตัวอย่างเช่น การจำลองสถานที่ Google street view การจำลองสถานการณ์ในเกม ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี VR สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายผ่านบน ระบบ Andriod และ iOS ที่ใช้งานอยู่บน Smartphone

 

เราสามารถใช้ VR360 ได้หลากหลายรูปแบบ 

 

ใช้ผ่าน google map

 

 

 
ใช้ดูผ่าน Web browser แบบมี Information
 
 
ดูผ่าน Web browser แบบไม่มี Information
 
 

ตัวอย่างVirtual Reality 360 การจำลองสถานการณ์ในเกม


เครดิต : www.trillmag.com

ตัวอย่าง Virtual Reality 360 การจำลองสถานที่ Google street view

เครดิต : Richard Byrne

“เพราะผู้คนมักให้ความสนใจกับการรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° มากกว่ารูปภาพธรรมดา”

 

Virtual Reality 360 (VR) กับการบูรณาการเข้ากับสื่อประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยี VR สามารถเข้ามาช่วยในการนำเสนอสินค้าและบริการร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ Online และ Offline ในธุรกิจของคุณได้ เนื่องจาก เทคโนโลยี VR เป็นสื่อกลางที่ช่วยพาไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้บริโภคได้ (Consumer Experience) ผ่านการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในสินค้าและบริการมากขึ้น

  • Slide presentation
   เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการทำ Slide presentation คือ google slide เป็นรูปแบบการทำ Online presentation ข้อดีคือสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ง่าย ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน และยังนำเสนอข้อมูลผ่าน Video และ Audio ได้ ซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้ร่วมกับ Slide presentation ได้เลย โดยไม่ต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์อย่าง Smartphone หรือ google cardboard VR เราสามารถใช้ VR ช่วยในการเล่าเรื่องให้สมจริงในการนำเสนอหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นภาพสินค้าและบริการเสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อ

ตัวอย่างการบูรณาการ Virtual Reality 360 เข้ากับ Slide Presentation


 

 • Website
  สามารถบูรณาการ Virtual Reality 360 (VR) กับ Website ได้โดยใช้การนำเสนอภาพเสมือนจริงของโรงงาน อาคาร สถานที่ Facility หรือแม้แต่สินค้าและบริการของธุรกิจ ในลักษณะ 360 องศา โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ smartphone กล้อง หรือ google VR สามารถแสดงภาพเสมือนจริงได้เลย เป็นการสร้าง Content ที่แปลกใหม่ให้น่าสนใจ และปรับภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยมากขึ้น

ตัวอย่างการ บูรณาการ Virtual Reality 360 เข้ากับ Website

VR 60%

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA

 • Company Profile
  เราสามารถใช้ Virtual Reality ไปบูรณาการกับ Company Profile ได้โดยการใช้ QR Code เพื่อเป็นตัวเชื่อม ในบางครั้งที่คุณต้องการอธิบายสถานที่ Showroom หรือ Facility ภายในโรงงาน การดูภาพในลักษณะที่อยู่ในมุมมองเดียวหรือถูกจำกัดด้วยกรอบนั้นไม่สามารถทำให้ลูกค้าของคุณเห็นภาพที่ชัดเจน การใช้ภาพ VR โดยสแกนผ่าน QR code จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของคุณได้เห็นภาพเสมือนจริง และยังสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ

การใช้ Virtual Reality 360 ในการบูรณาการในกิจกรรมการตลาด

การนำไปบูรณาการในกิจกรรมการตลาด เพื่อนำเสนอธุรกิจ อาทิ การออกบูท / openhouse / นำชมสถานที่ โดยเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality (VR) ที่จำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือบรรยากาศภายในโรงงาน Showroom หรือแม้แต่สำนักงานขึ้นมา เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับของจริงที่เอามาวางให้เห็นอยู่ตรงหน้า เพื่อสร้างความตื่นตาให้ลูกค้า ซึ่งคุณสามารถจำลองสถานที่พาลูกค้าเข้าไปทัวในโรงงานของคุณได้โดยไม่ต้องเข้าไปยังสถานที่จริง เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

VR 360 เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สามารถนำไปใช้งานบน website / social media / ฝัง QR Code ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท รวมไปถึง Google Map

 
ทั้งหมดนี้คือวิธีการประยุกต์การใช้งาน Virtual Reality 360 ให้เหมาะสมและเข้ากับธุรกิจของคุณ บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จํากัด เรายินดีให้คําแนะนําและบริการให้แก่ลูกค้า จากประสบการณ์ความชำนาญในการสร้างสรรค์ และสามารถนำเทคโนโลยี VR มาใช้บูรณาการเข้ากับสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทของคุณ เพราะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น โลกสามารถเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัลกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้โดยง่าน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะก้าวนำขู่แข่งและยังเป็นโอกาสดีขององค์กรที่จะนำไปต่อยอดกับสินค้าและบริการของคุณ

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Official Line
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts