Virtual Reality Tour กับการนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจแบบเสมือนจริง

Virtual Reality Tour กับการนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจแบบเสมือนจริง

Virtual Reality Tour กับการนำไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม

Virtual Reality Tour หรือ VR Tour คือการจำลองสภาพแวดล้อมในสถานที่จริงและสภาพแวดล้อมเข้ามาอยู่ในระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยต้องดูผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่น VR เป็นต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Virtual Reality_Tour เริ่มเป็นที่น่าสนใจและนิยมมากขึ้น จะเห็นได้จากการนำเทคโนโลยี VR Tour เข้ามาประยุกษ์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจบันเทิง ธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมก็เริ่มนำ VR tour เข้ามาใช้ในการนำเสนอโรงงาน แทนการไปสถานที่จริงให้กับลูกค้า เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย และคนที่สนใจอีกด้วย

จุดมุ่งหมายของการทำ VR Tour คือการให้กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า และผู้ที่สนใจได้มีประสบการณ์ เข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น บริษัทท่องเที่ยวใช้ VR Tour เพื่อช่วยในเรื่องของการเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว หรือ โรงงานอุตสาหกรรมใช้ในการโชว์ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น

ประโยชน์ของ VR

 – สร้างประสบการ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ กลุ่มเป้าหมายสามารถดูสถานที่ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริง
 – สามารถใส่ข้อมูล information ลงในโปรแกรม VR ได้
 – ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยนำเสนอสินค้าและบริการให้กับ Sale ได้ จะช่วยให้ลูกค้าเห็นข้อมูลพื้นที่ ระยะทางได้ชัดเจน

 

รูปแบบ VR Tour เราสามารถใช้ผ่าน Function แบบไหนได้บ้าง

เข้าดูผ่าน Google Map 

 

 

 
เข้าดูผ่าน Web browser แบบมี Information
 
 
เข้าดูผ่าน Web browser แบบไม่มี Information
 
 

ในธุรกิจ VR Tour นั้น หลายๆคนคิดว่าเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวมากๆในธุรกิจ แต่จริงๆแล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแบบ

การใช้ VR Tour เข้ามาประยุกต์กับสื่อการนำเสนอสินค้าและบริการ

Website
เราสามารถนำ VR Tour ไปใช้ใน Website เพื่อนำเสนอข้อมูลของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน อาคาร เครื่องจักร หรือแม้แต่สินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างแว่น VR หรือ Smartphone ก็สามารถแสดงภาพเสมือนจริงได้ ถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ๆ ในการนำเสนอให้กับลูกค้า

Click ภาพ เพื่อดู Website

ตัวอย่างการนำเอา Virtual Reality_Tour มาใช้กับ Website

Virtual Reality Tour

Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA


 

Online Presentation
การทำ Online presentation นั้นเราสามารถบูรณาการด้วยการนำเอาเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้ร่วมกันกับ Online presentation โดย VR จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารให้ลูกค้าเห็นภาพและประสบการณ์ที่เสมือนจริงทำให้ลูกค้าเห็นภาพสินค้าและบริการจริงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

 

 

การใช้ VR Tour ในการประยุกต์กับการทำกิจกรรมทางการตลาด

เราสามารถนำ Virtual Reality_Tour ในการนำเสนอ เช่น การเข้าชมสถานในโรงงานผ่านห้องรับรอง การออกบูธ โดยใช้ VR Tour เข้ามาเป็นกิจกรรมในการออกบูธ จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจ และสร้างประสบการณ์ในการจดจำให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

VR 360 Tour ตัวอย่างการนำเสนอธุรกิจ ในแบบ Virtual 360  

 

ในการประยุกต์ Virtual Reality Tour เข้ากับการนำเสนอในสื่ออื่นๆ นั้น ทางบริษัทไจแอนท์ พอยท์ สามารถให้คำปรึกษา พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหา ดีไซน์ เพื่อให้เข้ากับข้อมูลและเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี เราสามารถบูรณาการสื่อให้มีประสิทธิภาพและช่วยคุณสร้างยอดขายได้

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Line Official
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts