Omni Channel กับเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการตลาดยุคใหม่

Omni Channel

Omni Channel กับเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ : หลายๆ คนคงเคยได้ยินหรือคุ้นหูคำว่า Omni-Channel มากขึ้น แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบและตั้งคำถามขึ้นมาว่าคืออะไร? ทำไมต้องนำมาใช้ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน Omni-Channel คือ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เข้าด้วยกัน

จากผลสำรวจจะพบว่า 74% ของคนไทยในปัจจุบันมีการค้นหาข้อมูลจากทั้งช่องทางช่องทาง online และ offline ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ


Source: Google consumer barometer

“การตลาดแบบ Omni-Channel จึงเป็นคำตอบของธุรกิจยุคใหม่ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์” เพราะกลยุทธ์ตลาดแบบ Omni_channel จะเน้นและให้ความสำคัญในการศึกษาช่องทางซื้อสินค้า แหล่งข้อมูลที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ และทำการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่องทางต่างๆที่ผู้บริโภคหาข้อมูล จึงทำให้รูปแบบการขายสินค้าและบริการมีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างลงตัว

และก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำการตลาดแบบ Omni_Channel นั้นสิ่งแรกที่คุณควรมี คือ การมี “เครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสาร” เพื่อเริ่มต้นการใช้การตลาดแบบผสมผสานเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อเจาะตลาดแบบ Omni-Channel ที่ธุรกิจของคุณควรมี

การทำ Omni_Channel นั้นไม่ต่างจากการตลาดอื่นๆ ที่ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเป็นใคร และสื่อสารอยู่ช่องทางไหน แต่ละช่องทางกลุ่มเป้าหมายนั้นใช้งานอย่างไร เพื่อที่จะทำให้นักการตลาดนั้นสามารถเข้าใจได้ว่า Channel ต่างๆ ที่จะเข้ามาอยู่ในการตลาดนั้นจะทำงานอย่างไร และเชื่อมโยงเนื้อหาและช่องทางเหล่านี้เข้ามาในการทำงานได้อย่างไรเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เครื่องมือการสื่อสารในลักษณะ Offline

Company Profile
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับช่องทางออฟไลน์อยู่ เนื่องจากการซื้อขายแบบได้พบหน้าคร่าตานั้นสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าได้ Company profile จึงถือเป็นสื่อแรกที่คุณต้องให้ความสำคัญเพราะ Company Profile ถือเป็นหน้าต่างแรกที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจและองค์กรไปยังผู้บริโภค (communication) ใช้ในการนำเสนอตัวตนของธุรกิจได้เป็นอย่างดีช่วยในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และยังเป็นสื่อสำคัญที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนิยมให้นำไปใช้ประกอบงานขาย

ตัวอย่างเครื่องมือการสื่อสารในลักษณะ Offline : Company profile

Omni Channel

Omni Channel

Catalog
เราสามารถส่ง catalog สินค้าให้ลูกค้าดูถึงบ้านได้ เรียกว่าเป็นเครื่องมือประกอบการขายที่นิยมอย่างมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบรายละเอียดของสินค้า และบริการผ่านรูปเล่มที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม การทำcatalog สินค้าไม่เพียงแค่สามารถทำเป็นแบบรูปเล่มเอกสารเท่านั้น แต่สามารถทำในรูปแบบของ E-catalog สินค้า ไฟล์ PDF ที่ลูกค้าไว้ส่งต่อทางอีเมล์หรือได้อีก หรือทำเป็น slide presentation ที่สามารถแชร์ให้กับลูกค้าของท่าน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคสมัยนี้ที่ต้องการความรวดเร็ว ทันใจ

ตัวอย่างเครื่องมือการสื่อสารในลักษณะ Offline : Catalog
Omni ChannelOmni Channel

เครื่องมือการสื่อสารในลักษณะ Online

ในปัจจุบันที่เทคโนยีเริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้น Internet เริ่มเข้ามามีบทบาทเกิด social media ต่างๆ ทำให้เกิดช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงลูกค้า อาทิ Website / line@ / Facebook / Instargram

Website
เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่สำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ถือเป็นหน้าต่างแรกเพื่อให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลธุรกิจ และสินค้าของคุณก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ website จึงเป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่สำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่ง website ที่ดีนั้นคุณควรที่จะสร้าง content ที่ให้ข้อมูลสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพใน website ของคุณเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภค และถือเป็นการทำ Search Engine อีกด้วย

ตัวอย่างเครื่องมือการสื่อสารในลักษณะ Online : Website

Omni Channel

ซึ่งหลังจากที่คุณมีเครื่องมือการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ว คุณก็จะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni_Channel ด้วยรูปแบบการทำการตลาดที่ผสานออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เข้าด้วยกันหรือการเชื่อมต่อทุกช่องทางขายให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้การซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าสามารถเลือกซื้อจากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ สะดวกและยังตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด เราสามารถสร้างสรรค์เครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทธุรกิจของลูกค้า เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบสื่อโฆษณาของคุณให้โดดเด่น และแตกต่าง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปีให้กับหลากหลายธุรกิจ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยเหลือให้แก่คุณ

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Official Line
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts