โปรไฟล์อาหาร : ปั้นโปรไฟล์สินค้า เพื่อนำเสนอธุรกิจเข้าศูนย์การค้า อย่างเป็นระบบ

โปรไฟล์อาหาร : ปั้นโปรไฟล์สินค้า เพื่อนำเสนอธุรกิจเข้าศูนย์การค้า อย่างเป็นระบบ