เครื่องจักรกลหนัก กับการสร้าง Brand ในแบบ 360 องศา

เครื่องจักรกลหนัก กับการสร้าง Brand ในแบบ 360 องศา

เครื่องจักรกลหนัก กับการสร้าง Brand ในแบบ 360 องศา

เครื่องจักรกลหนัก กับเครื่องมือการตลาดที่ต้องมีในธุรกิจ : ในธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในตลาด เพราะอุปกรณ์และเครื่องจักรกลหนักเข้าไปเป็นตัวช่วยในงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรือแม้แต่งานการเกษตร ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจำเป็นต้องใช้ แต่ในธุรกิจเครื่องจักรกลหนักนั้น การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า ต้องใช้ระยะเวลาและการตัดสินใจสูง เนื่องจากสินค้ามีราคาสูง และตัวธุรกิจก็มีการแข่งขันสูง แล้วทำอย่างไรที่ทำให้เราแตกต่างจากธุรกิจของคู่แข็ง สามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายและนำมาสู่การเป็นลูกค้าของเราได้

สิ่งที่จำเป็นคือเครื่องมือการตลาดและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอธุรกิจเครื่องจักรกลหนักให้มีความแตกต่าง และสิ่งสำคัญ เราจะต้องมีการทำสื่อบูรณาการ ทั้งในรูปแบบ  Online & Offline  แบบ 360  องา

วันนี้เรามี  Case study  ที่มานำเสนอในการทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ นั่นคือ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชีนแนรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก (Heavy machinery) แบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องจักกรกลหนักทั่วโลก ประกอบด้วย จำหน่ายรถขุด และรถปูยางมะตอย SUMITOMO จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องกำลังแรงขุด ความว่องไว และการประหยัดน้ำมัน รถขุดและรถตักขนาดเล็กเอนกประสงค์ BOBCAT ต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความโดดเด่นในเรื่องความคล่องตัว โฉบเฉี่ยวสะดุดตา และใช้งานได้หลากหลาย รถโม่ผสมคอนกรีต และ รถบรรทุกเหมือง SANY เครื่องจักรคุณภาพสูง ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากประเทศจีน และ รถตักล้อยาง JGM แบรนด์น้องใหม่ ที่แข็งแกร่ง อรรถประโยชน์สูง ด้วยประสบการณ์การทำตลาด กว่า 10 ปี

ปัจจุบันบริษัท ลีดเวย์จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอยู่ 4  แบรนด์ และกำลังประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Branding  และการสร้าง Character ของสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายในธุรกิจการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ได้เห็นความแตกต่าง อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้สื่อผสมทั้งในรูปแบบ 360  องศา ในการสร้างแบรนด์ของตัวสินค้า

เครื่องจักรกลหนัก 

  • Corporate identity การออกแบบ Character ของแบรนด์และธุรกิจให้มีความแตกต่าง 
  • Online media เพื่อสร้างการับรู้และเข้าถึงคนหมู่มากจากทั่วทุกมุมโลก
  • Offline media เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปิดการขายและให้รายละเอียดแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • OHM media สื่อกลางแจ้ง เพื่อดึงดูความสนใจในกิจกรรมทางการตลาด
  • POP media สื่อส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย
  • CRM เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และสร้าง Brand loyalty

 

 

 

1. Corporate Identity เป็นการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบของแบรนด์ที่สื่อถึงผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการจดจำและสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้เราาจะสามารถนำ Corporate identity ไปสร้างเป็นสื่อ 360 องศา

Heavy Machine

2.Website คือ สื่อแรกที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจในธุรกิจของเรา โดยสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก เราสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดในข้อมูลของบริษัท สินค้าและบริการของเรา ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้รับทราบ และหากลูกค้าสนใจ เราก็จะสามารถเข้าดูรายละเอียด หรือดูช่องทางติดต่อเพิ่มเติมได้

 

Website_version  1  ในช่วงแรกเริ่มลีดเวย์ด้วเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ  SUMITOMO  ลีดเวย์จึงต้องการสร้าง  Awareness ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและรู้จักบริษัท และจุดแตกต่างของลีดเวย์ 

 

Website_version_2    ลีดเวย์เริ่มขยายตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก จึงได้จัดทำ Website เพื่อขยายตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมาย จึงเริ่มมีการโปรโมทสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

Website_version_3  ลีดเวย์ได้สร้าง  Awareness และการขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลาย ปัจจุบัน ลีดเวย์ได้จัดทำ Website ที่ต้องการาขยายไปยังเรื่องการเป็นศูนย์กลางการบริการ การซ่อมบำรุง หรืออีกทางคือการนำเสนอ The best solution  ด้วยการเป็น  One stop service 

 

3.  SEO คือการทำ  search optimization บน  google  เพื่อให้เว็บไซต์และ Content  ที่เราต้องการโฆษณา โปรโมทให้ติดหน้าแรกของ Google ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมทำกัน เพื่อต้องการให้รับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องจักรกลหนัก

4. Video presentation คือ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ชวยพรีเซ้นธุรกิจให้เข้าใจง่าย ผ่านกราฟฟิคและภาพเคลื่อนไหวให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงตัวธุรกิจ

  

 

 

5. Company profile และ  Catalog สินค้าสื่อประกอบการขายที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นเพราะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับลูกค้า ใน Company profile และ Catalog เป็นสือ Offline ที่มีความสำคัญมาก ซึ่งมีการบอกรายละเอียด ข้อมูลสำคัญเพื่อให้ลูกค้าสนใจและนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการของเรา

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

6. OHM หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Billboard/ Hording หรือ สื่อ Out of Home media ที่คนเข้าถึงคนได้มาก ยิ่งถ้าตั้งอยู่ในจุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การสร้าง billboard  ในงาน  Roadshow เป็นต้น

 

7. POP การทำการสื่อสาร ณ จุดขาย เมื่อเวลาจัดกิจกรรม Roadshow  การใช้สื่อ  POP  จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

8.   CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว การทำนิตยสารและวารสารนั้นสามารถอัพเดทสินค้าและบริการในแต่ละช่วง รวมไปถึงการทำส่งเสริมการขาย เช่นการลดราคาสินค้าการออกโปรโมชั่น หรือการทำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า โดยการส่งไปหาลูกค้า เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนทำให้ลูกค้าที่เคยใช้บริการจะเกิดความสนใจจนนำมาสู่การซื้อสินค้าและบริการซ้ำอีกครั้ง

 

 

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

 

การทำสินค้า premium gift เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

การมอบของขวัญให้กับลูกค้าในโอกาสพิเศษ นอกเหนือจากจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วยังสามารถตอบย้ำแบรนด์ให้ลูกค้าตระหนักถึงเราอยู่เสมอ

หากท่านสนใจสินค้าของลีดเวย์ สามารถติดต่อสอบถามที่ LEADWAY ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.leadwayheavy.com
Call Center: 088 686 1688
Office: 038 086 731(-9)
Line : LEADWAY

บริษัทไจแอนท์ พอยท์ ขอบคุณบริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชีนเนอรี่ ที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทไจแอนท์ พอยท์ จำกัด มาโดยตลอด 

 

บริษัท ไจแอนท์ พอยท์​ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์มายาวนานกว่า 16 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ในการดูแล เราสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอทั้งแบบ oflineและ แบบ Oline จากทีมงานที่มีประสบการณ์มายาวนาน หากคุณกำลังมองหาสื่อประชาสัมพันธ์ในธุรกิจของคุณ เราคือคำตอบที่ดีที่สุด

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Line Official
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts