การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ : ในยุคที่สื่อโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีผู้ที่อ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายองค์กรจึงต้องหันมาปรับ พัฒนาการใช้สื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและผู้บริโภค

ทั้งนี้เพราะ “วิถีการอ่านเปลี่ยนไป คนในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เปลี่ยนจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นสื่อดิจิทัล” จากผลสำรวจงบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ปี 2560 มีแนวโน้มลดลงถึงราว 20% โดยหันไปลงในสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ แทน (ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย) ฉะนั้น สถานการณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในตอนนี้ เรียกได้ว่า เป็นการมองหาช่องทางการอยู่รอดและปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะต่างกันอย่างไร สิ่งที่เหมือนกันก็คือการปรับตัวเข้าหาสื่อดิจิทัลมากขึ้น
 

วิธี การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้นั้นทำได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอนดังนี้

 

1 เริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์เดิมๆที่มี ให้ไปอยู่ในรูปแบบ Digital File

เช่น jpg / pdf file / google docs ซึ่งสามารถทำได้อย่างประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย ถือเป็นการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่ง่ายที่สุด และคุณยังสามารถส่งไฟล์เหล่านี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

 
ตัวอย่าง Digital File ในรูปแบบ google docs

2 เปลี่ยนข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณให้กลายเป็น Online Presentation (Slide Presentation)

เปลี่ยน Company Profile ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบ Multimedia สามารถสร้างรูปแบบ Interactive ใส่ Video Clip หรือ Audio Clip รวมไปถึงการทำ link ข้อมูลไปสู่เว็บไซด์หรือ Social Media อื่นๆได้ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Online / Offline และสามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายในรูปแบบ

ตัวอย่างการเปลี่ยน Company profile เป็น Online presentation

Flip Book

 

3 สร้างช่องทาง Online ให้หลากหลาย เพื่อสื่อสารกับลูกค้า

เช่น Website / Social Media ต่างๆ ซึ่งการที่คุณมี Website นั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง (HUB) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้ว คุณยังสามารถนำสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณมีอยู่ไปดัดแปลงใส่ลงใน Website ของคุณได้ อีกเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ให้ข้อมูลของบริษัท เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ถือเป็นช่องทางที่ทรงพลังที่สุดช่องทางหนึ่ง
 

ตัวอย่าง Website

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์
การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

4 สร้าง Content ใหม่ในรูปแบบของ Digital

แล้วนำออกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online ที่เตรียมไว้ อาทิเช่นทำ E Catalog ลงใน Website / ทำ E Newsletter ลงใน Line@ + Facebook หรือแม้กระทั่งทำคู่มือการใช้งานสินค้า ลงใน Youtube Channel เป็นต้น

 

ตัวอย่าง การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ในรูปแบบ Catalog Online
การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์
ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบการทำ Catalog Online ลงใน Website ของบริษัท
การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ในรูปแบบ Newsletter Online

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

5 สร้างการสื่อสารในรูปแบบ Video presentation 

การสร้างการสื่อสารในรูปแบบ video presentation เพื่อให้เป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วผ่านช่องทาง Online เราสามารถนำ video presentation โพสต์ลง youtube และ website ของบริษัทได้ และ video presentation ถือเป็นสื่อที่สามารถสร้างการสื่อสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
บางครั้งคุณอาจจะยังยกเลิกการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดออกไปจากธุรกิจของคุณไม่ได้ แต่คุณสามารถลดจำนวนการพิมพ์ลงได้ และหันมาทำ Digital Content ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรของคุณให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจของคุณกับเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขั้น

หากคุณต้องการผู้ให้คำปรึกษา บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด ยินดีให้คำแนะนำ และเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่คุณ
 

Advertising Solution : ประเภทงานบริการพร้อมตัวอย่างผลงาน

ออกแบบและผลิต Company Profile พร้อมถ่ายภาพ ทำเนื้อหาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น artwork และจัดพิมพ์ การันตีด้วยผลงานกว่า 300 โปรเจคทั้งในและต่างประเทศ

VDO Presentation : ผลิตภาพยนต์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการคบวงจรตั้งแต่ เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

ออก แบบวารสาร, Newsletter Design ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ วางคอนเซ็ป, เขียนคอลัมม์, ถ่ายรูป, ออกแบบ Artwork, จัดพิมพ์ และจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย

Brochure Design ออกแบบและผลิตโบร์ชัวร์ แผ่นพับ แคทตาล็อกสินค้า บริการครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ถ่ายภาพ ทำเนื้อหาภาษาไทย/อังกฤษ และจัดพิมพ์

Packaging Design : ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าครบวงจรตั้งแต่ วาง concept, ออกแบบ graphic, ถ่ายภาพ, และจัดพิมพ์ ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์

Catalog Design ออกแบบและผลิตแคตตาล็อก บริการครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบทำเนื้อหาภาษาไทย/อังกฤษ ถ่ายภาพ จัดพิมพ์และนำแจกไปยังกลุ่มเป้าหมาย

online presentation

ออกแบบและผลิต Online Presentation เพื่อใช้นำเสนอสินค้าและบริการผ่านระบบ Online อย่างมีประสิทธิภาพ

Webdesign & Multimedia ออกแบบและผลิตเว็บไซด์สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมวางระบบ SEO ให้เว็บไซด์ของคุณสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบ Search Engine

ออกแบบและผลิต Company Profile พร้อมถ่ายภาพ ทำเนื้อหาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น artwork และจัดพิมพ์ การันตีด้วยผลงานกว่า 300 โปรเจคทั้งในและต่างประเทศ

ออกแบบสื่อกลางแจ้ง OHM/Display/POP และวางแผนการนำเสนอ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างคุ้มค่า

ตัวอย่างผลงาน : Portfolio แยกตามประเภทของลูกค้า

ด้านล่างนี้เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
บริษัทโฆษณา

Automotive Part

ตัวอย่างผลงานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงโรงงานผู้ประกอบยานยนต์ทุกรูปแบบ

Food & Pharmaceutical

ตัวอย่างผลงานในอุตสาหกรรมอาหารและยา ทั้ง Brochure, Catalog, Company Profile, Website, Presentation

Logistics

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า กระจายสินค้า รวมถึงคลังเก็บสินค้าและการบริหารคลังสินค้ามากมาย

Construction

ตัวอย่างผลงานกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา

Computer & IT

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ IT ทั้งสินค้าและบริการ เน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย

Automation

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ Automation ตู้คอนโทรล ตู้สวิทช์บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ

Hardware House

ผลงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ตั้งแต่พื้น จดเพดาน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

Power & Energy

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงาน พลังงานทางเลือก และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจพลังงานทั้งหมด

Manufacturing

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงงาน

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

advertising agency

Tel : 02 2596188
Line Official
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts