การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ : ในยุคที่สื่อโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีผู้ที่อ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายองค์กรจึงต้องหันมาปรับ พัฒนาการใช้สื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและผู้บริโภค

ทั้งนี้เพราะ “วิถีการอ่านเปลี่ยนไป คนในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เปลี่ยนจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นสื่อดิจิทัล” จากผลสำรวจงบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ปี 2560 มีแนวโน้มลดลงถึงราว 20% โดยหันไปลงในสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ แทน (ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย)
 

วิธี การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้นั้นทำได้ง่ายๆสามขั้นตอนดังนี้คือ

 

1 เริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์เดิมๆที่มี ให้ไปอยู่ในรูปแบบ Digital File

เช่น jpg / pdf file / google docs ซึ่งสามารถทำได้อย่างประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย ถือเป็น การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ ที่ง่ายที่สุด

 

 
ตัวอย่าง Digital File ในรูปแบบ google docs


2 สร้างช่องทาง Online ให้หลากหลาย เพื่อสื่อสารกับลูกค้า

เช่น Website / Social Media ต่างๆ ซึ่งการที่คุณมี Website นั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง (HUB) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทแล้ว คุณยังสามารถนำสื่อสิ่งพิมพ์ที่คุณมีอยู่ไปดัดแปลงใส่ลงใน Website ของคุณได้ อีกเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ให้ข้อมูลของบริษัท ถือเป็นช่องทางที่ทรงพลังที่สุดช่องทางหนึ่ง
 

ตัวอย่าง Website

3 สร้าง Content ใหม่ในรูปแบบของ Digital

แล้วนำออกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online ที่เตรียมไว้ อาทิเช่นทำ E Catalog ลงใน Website / ทำ E Newsletter ลงใน Line@ + Facebook หรือแม้กระทั่งทำคู่มือการใช้งานสินค้า ลงใน Youtube Chanel เป็นต้น

 

ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Catalog Online
การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์
ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบการทำ Catalog Online ลงใน Website ของบริษัท
การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Newsletter Online

การเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์

ตัวอย่างการเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรให้เป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Youtube

 
บางครั้งคุณอาจจะยังยกเลิกการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดออกไปจากธุรกิจของคุณไม่ได้ แต่คุณสามารถลดจำนวนการพิมพ์ลงได้ และหันมาทำ Digital Content ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในองค์กรของคุณให้เป็นสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจของคุณกับเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขั้น

หากคุณต้องการผู้ให้คำปรึกษา บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด ยินดีให้คำแนะนำ และเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่คุณ
 

ชมตัวอย่าง ผลงานทั้งหมดที่ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า หากท่านสนใจที่จะสร้างเอกลัษณ์ในสินค้าและบริการของท่าน
สามารถติดต่อกับเรา หรือ ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่

 

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts