โปรไฟล์บริษัท คืออะไรและจำเป็นอย่างไร?

โปรไฟล์บริษัท คืออะไรและจำเป็นอย่างไร?

โปรไฟล์บริษัท คืออะไรและจำเป็นอย่างไร? : company profile / corporate Profile / brochure ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการนำเสนอตัวตน และสรุปภาพรวมของบริษัทได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าหาลูกค้า เพราะในหลายครั้งก่อนจะเข้าคุยนำเสนองาน ประมูลงาน ลูกค้าอาจจะมีการขอ company profile เป็นขั้นต้น ดังนั้น profile บริษัทเหมือนเป็นตัวแทนหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายขายทำงานได้ง่ายขึ้น ทำหน้าที่เป็นหน้าตาของบริษัท แสดงถึงภาพลักษณ์ และบ่งบอกถึงศักยภาพ

ทำไมเราถึงจะต้องทำ โปรไฟล์บริษัท ?

company profile

– เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเข้าหาลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น ช่วยให้การนำเสนองานดูมีมืออาชีพ
– ถือเป็นด่านแรกในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทของคุณ
– ใช้ในการนำเสนอหรือยื่นเข้าห้างร้านดังได้
– ใช้ยื่นให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
– เป็นเอกสารประกอบสำคัญในการเปิดตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท

company profile ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร?

การทำ company profile นั้นมีหลากหลายมิติ และหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าลูกค้ามีจุดประสงค์ในการใช้เพื่ออะไร แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ company profile คือ ต้องสามารถเสริมด้านดีหลบข้อด้อยของบริษัท สร้าง first impression ให้แก่ลูกค้า และต้องตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้
รู้จักเลือกใช้มิเดียที่หลากหลาย ซึ่งจริงๆ แล้วการทำ company profile บริษัทนั้นอาจไม่เพียงแค่สามรถทำเป็นแบบรูปเล่มเอกสารเท่านั้น แต่สามารถทำในรูปแบบ website หรือ vdo presentation ได้อีกเพื่อง่ายต่อการค้นหา ส่งต่อ และยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงด้วย

โปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัท

ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น การเลือกผู้ช่วยในการทำ company profile ก็สำคัญเป็นอย่างมาก คุณต้องเลือกผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ สามารถ coaching และช่วยตอบโจทย์เป้าหมายให้แก่บริษัทขอบคุณได้ ไม่ใช่เพียงแค่รับข้อมูลของคุณมา และใส่ข้อมูลตามที่มีมาเท่านั้น แต่ผู้ช่วยที่ดีจะต้องสามารถแนะนำสร้างสรรค์ company profile ของคุณให้ออกมาแตกต่างและโดดเด่น เพื่อช่วยส่งเสริมการสื่อสารของ Brand คุณให้ออกมาประสบความสำเร็จที่สุด

บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัดเรามุ่งเน้นสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบสื่อโฆษณาของคุณให้โดดเด่น และแตกต่าง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปีให้กับหลากหลายธุรกิจ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ โปรไฟล์บริษัท ของคุณให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการบูรณาการกับสื่ออื่นๆ อาทิเช่น website / brochure / catalog / newsletter / social media อย่างเป็นระบบ

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Official Line
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts