เครื่องมือประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับ SME

เครื่องมือประชาสัมพันธ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำเสนอสาร เรื่องราวขององค์กรไปสู่ผู้บริโภค สามารถสื่อสารได้หลายวิธี หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจประเภทใดก็ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้ “ เครื่องมือประชาสัมพันธ์ หรือสื่อโฆษณา” นั้นมีบทบาทมากในปัจจุบัน เนื่องจากหลากหลายอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหันมาทำการแข่งขันตลาดเชิงรุกกันมากขึ้น

และเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันในตลาด เครื่องมือประชาสัมพันธ์ จึงเป็นตัวช่วยสื่อสารให้เห็นถึงจุดยืนและความแตกต่างของธุรกิจ เพื่อสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ผลงาน และบริการของคุณมากขึ้นแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการซื้อ กระตุ้นยอดขาย ตลอดไปจนถึงการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณได้มากมาย

ดังนั้นเราควรรู้จักเลือกใช้เครื่องมือ หรือสื่อในการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง รวมถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วย โดยเริ่มแรกในการที่จะเลือกใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้โดนใจกับกลุ่มเป้าหมายของตนนั้น ควรเริ่มศึกษาจาก

  • การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
    พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การรับสื่อ การตัดสินใจซื้อ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือก สื่อโฆษณา และกำหนด รูปแบบช่องทางการสื่อสาร เพื่อทำให้การทำโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
  • การเลือกใช้เครื่องมือในการโฆษณา
    หรือเลือกช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย Offline Media และ Online Media ตามแต่พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ Company Profile / Catalogs / Brochure / Website / Video Presentation / Slide Presentation

ซึ่งหลังจากที่เราทราบถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถเลือกช่องทางได้แล้วนั้น ต่อมาเราก็จะมาดูกันว่า สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและหน่วยงาน จะมีอะไรบ้างที่นิยมใช้กันและเราสามารถต่อยอดสื่อไปได้ในรูปแบบใดบ้าง

1. Company Profile

เริ่มจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ Company Profile เป็นสื่อแรกที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพราะ Company Profile ถือเป็นหน้าต่างแรกให้ลูกค้าได้ดูรู้จักบริการ สินค้าของอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานของคุณ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถถือเข้าประกอบการพรีเซนต์ธุรกิจของคุณได้อีก ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรและเรียกได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจไปยังผู้บริโภคสามารถนำเสนอตัวตนได้เป็นอย่างดี

 

ตัวอย่าง Company Profile

เครื่องมือประชาสัมพันธ์
เครื่องมือประชาสัมพันธ์

เครื่องมือประชาสัมพันธ์
เครื่องมือประชาสัมพันธ์

ซึ่งในกรณีหากลูกค้าต้องการนำข้อมูลในปริมาณมากเราสามารถใช้ QR Code ใส่ลงในเอกสารเพื่อที่จะขยายเนื้อหาที่ถูกจำกัดด้วยปริมาณหน้ากระดาษได้โดยการใช้ QR Code เพื่อเชื่อมต่อไปยัง website เพื่อให้สามารถลูกค้าเข้าไปดูเพิ่มเติมได้อีก

 

ตัวอย่างการใช้ QR CODE เพื่อขยายข้อมูลไปยัง website

เครื่องมือประชาสัมพันธ์

เครื่องมือประชาสัมพันธ์2. Website

เชื่อมโยงเนื้อหาจาก Company Profile ต่อยอดมาเป็น Website ปัจจุบันผู้คนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเสิร์ชหาข้อมูล และเข้าถึงธุรกิจของคุณได้จากทั่วทุกมุมโลก บวกกับยอดผู้ใช้ Social Media ที่มีจำนวนการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น สื่อออนไลน์จึงถือเป็นสื่อโฆษณาที่มาแรงและตอบโจทย์ผู้คนยุคนี้มาก ซึ่งข้อดีของการทำ Website คือคุณสามารถใส่ข้อมูลที่มีรายละเอียดจำนวนมากได้ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว

ตัวอย่าง Website 
3. Video Presentation

วีดีโอพรีเซ็นเทชั่นถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมและหน่วยงาน เพราะสามารถสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจของท่านได้อย่างง่าย และรวดเร็วอีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ดี

ตัวอย่าง Video Presentation ให้แก่องค์กร


 

เท่านี้คุณคงได้ทราบแล้วว่าเครื่องมือประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาที่ดี เหมาะสมในการใช้กับอุตสาหกรรมและหน่วยงานนั้นจะมีอะไรบ้าง ควรเลือกใช้อะไร เพราะสื่อแต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การทำการประชาสัมพันธ์จึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเอง และเมื่อใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เหล่านี้แล้ว คุณควรจะมีการวัดผลการประชาสัมพันธ์ของสื่อหรือผลลับของคุณด้วย ว่ากลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ สินค้า และบริการมากขึ้นหรือยัง เพื่อนำมาปรับปรุงหรือต่อยอดออกไปอีกยังในอนาคต

บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด เราสามารถสร้างสรรค์เครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทธุรกิจของลูกค้า เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบสื่อโฆษณาของคุณให้โดดเด่น และแตกต่าง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปีให้กับหลากหลายธุรกิจ เราพร้อมเป็นผู้ช่วยเหลือให้แก่คุณ

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Official Line
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts