เครื่องมือการตลาด ที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องมือการตลาด
เครื่องมือการตลาด ที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม : ยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยี การใช้สื่อ พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเครื่องมือการทำการตลาด ในอดีตกิจกรรมการตลาดในกลุ่มโรงงานอุตสหกรรมยังมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก วิธีทำการตลาดที่โรงงานอุตสหกรรมนิยมทำก็คือ การใช้พนักงานขายเข้าไปนำเสนอสินค้า บริการ ดังนั้นโรงงานอุตสหกรรมที่เติบโตในสมัยก่อน พนักงานขายจะต้องสร้าง Connection เก่ง รู้จักวิธีการในการดูแลลูกค้า และรักษามาตรฐานในการผลิตจึงทำให้ยอดขายของโรงงานเพิ่มขึ้น

แต่ในปัจจุบันที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันสูงขึ้น โรงงานอุตสหกรรมหลายแห่งจำเป็นต้องหันมาสนใจ “เครื่องมือการตลาด” เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง ให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนี้

เครื่องมือการตลาด ที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

นำเสนอธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Company Profile

เป็นเครื่องมือการตลาด หรือเอกสารสำคัญเพื่อให้พนักงานขายได้หยิบไปใช้ในการประกอบการขาย สามารถนำเสนอตัวตนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี และช่วยในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

ตัวอย่าง Company Profile สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
โปรไฟล์โรงงาน

ตัวอย่าง Company Profile สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท Thai-Asia P.E. Pipe Co., Ltd.
คัมพานีโปรไฟล์โรงงาน

ดูตัวอย่าง Company Profile

 

แจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนด้วยการทำ Catalog

โรงงานอุตสหกรรมบางแห่งที่มีสินค้าหลากหลายจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการตลาดอย่าง catalog เพื่อให้ลูกค้าของคุณทราบถึงข้อมูลรายละเอียดสเปคของสินค้า บางแห่งเพื่อใช้แจกลูกค้าหรือให้ลูกค้าเก็บไว้พิจารณา เพื่อให้เกิดการระลึกถึงในสินค้าด้วย

ตัวอย่าง Calalog สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ออกแบบแคตตาล็อก

ตัวอย่าง Calalog สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท A and C Industrial Supply Co., Ltd.

ดูตัวอย่าง Catalog

 

เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยใช้ Website (เว็บไซต์)

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ หันมาใช้การเครื่องมือการตลาดแบบ Digital Marketing ผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้ต่อยอด content ของธุรกิจด้วยการทำ SEO เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาท่านเจอได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง Website สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท คอนเนค ออล จำกัด

ตัวอย่าง Website สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท บอร์ด แอ็ดวานซ์ จำกัด

ดูตัวอย่าง Website

 

การใช้วิดีโอ (VDO Presentation) มาเป็นเครื่องมือการตลาด ในการสื่อสาร

การทำวิดีโอถือเป็นเครื่องมือการตลาดที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ ได้ทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การแนะนำบริการ สินค้า ทั้งยังสามารถใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจของท่านได้อย่างง่าย รวดเร็ว

ตัวอย่าง VDO Presentation สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท CLP Engineering Co., Ltd.

ดูตัวอย่าง Video Presentation

 

การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ในการขายสินค้าหรือบริการ

การใช้พนักงานขายยังคงเป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญ  ซึ่งการใช้พนักงานขายนั้นทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใกล้ชิด เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนั้นยังสามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามข้อข้องใจต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้

เลือกใช้ Social Media ของท่านให้ตรงกลุ่มลูกค้า และเกิดประโยชน์

เป็นเครื่องมือการที่ตลาดที่จะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น email / line@ / facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดยลูกค้าจะสามารถเข้าถึงบริการได้ ตลอด 24 ชม. ช่วยให้คุณสามารถใกล้ชิดกับลูกค้า

ขอดูตัวอย่างการใช้ Social Media

การใช้เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้คุ้มค่า และได้ผล [ชมคลิป]

หลังจากทราบแล้วว่า เครื่องมือการตลาด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำอย่างไร มีอะไรบ้าง จากนั้นเราต้องนำไปใช้และลงมือทำด้วย เพื่อส่งเสริมให้ทำการตลาดของคุณเป็นไปได้อย่างมีปะสิทธิภาพ และหลังจากคุณรู้จักที่จะใช้เครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมในการไปติดต่อหาลูกค้าแล้ว สิ่งต่อมาไม่ควรลืมเลยคือ คุณต้องอย่าลืมทำการประชาสัมพันธ์ (PR) ธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจดจำ และระลึกถึงในทุกคร้ังที่ต้องการจะใช้บริการ

หากคุณกำลังที่อยากหาไอเดีย เครื่องมือการตลาดให้ปังสามารถติดต่อเรา บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

ชมตัวอย่าง ผลงานทั้งหมดที่ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า หากท่านสนใจที่จะสร้างเอกลัษณ์ในสินค้าและบริการของท่าน
สามารถติดต่อกับเรา หรือ ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่

 

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts