ออกแบบ Catalog อย่างไร ให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้สูงสุด

ออกแบบ catalog

ออกแบบ Catalog อย่างไร ให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้สูงสุด?
Catalog ถือเป็นเครื่องมือประกอบการขายที่สำคัญที่พนักงานขายนิยมนำมาใช้ในการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าของสินค้าสามารถสร้างสรรค์ได้โดยผ่านการออกแบบ Catalog การออกแบบที่ดีนั้นจะสามารถสร้างความโดดเด่น เอกลักษณ์ ตัวตนของสินค้า ความน่าเชื่อถือ และยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าสินค้าและยอดขายให้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการออกแบบ Catalog เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายดังนี้

ออกแบบ Catalog อย่างไร ให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้สูงสุด?

  • แบ่งหมวดหมู่ของสินค้าที่จะลง catalog ให้ชัดเจน

ก่อนอื่นควรจัดการแบ่งหมวดหมู่สินค้าและจัดลำดับการนำเสนอให้ชัดเจน อาทิเช่น สินค้าขายดีจะให้อยู่ส่วนใดของเล่ม หรือสินค้าปลีกย่อยที่ไม่ได้หวังผลในการขายจะให้อยู่ส่วนใดของเล่ม จากนั้นจึงนำเทคนิคการออกแบบมาช่วยทำให้การแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างการทำ index ขั้นแต่ละหมวดเพื่อให้เปิดดูได้ง่ายขึ้น

ออกแบบ catalog

หรือจะใช้เทคนิคการแบ่งหมวดหมู่ด้วยสีก็สามารถทำได้ตามตามตัวอย่างด้านล่าง

catalog design

catalog design

ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่เนื้อหา Catalog

  • ออกแบบ Content ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการ

การเขียน Content ก็มีความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดย Content ที่มีคุณภาพจะต้องสื่อสารตรงประเด็นเพื่อให้ผู้อ่านหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย โดยการผสมผสานการเล่าเรื่องให้ดูมีความน่าสนใจ สร้างประเด็นให้เกิดความแตกต่าง ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงคุณค่าของสินค้าและบริการ

ตัวอย่างการเขียนอธิบายคุณสมบัติของสินค้าใน catalog

ตัวอย่างการเขียนอธิบายประเภทของสินค้า

    • ออกแบบ Artwork ให้สวยงาม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

การออกแบบ Catalog สินค้าให้มีความโดดเด่น ภาพที่ใช้ประกอบในงานควรจะจะสื่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนเพียงพอและถูกต้อง การออกแบบจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นและสนใจ และการออกแบบที่ดียังมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนผ่านงานออกแบบด้

 

สไตล์การออกแบบ Artwork เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

 

  • การออกแบบ Catalog ร่วมกับสื่อ Online อื่นๆ

ข้อจำกัดของ Catalog คือ งานพิมพ์ที่มีคุณภาพจะมีต้นทุนในการจัดทำสูง การลดต้นทุนด้านงานพิมพ์นั้น เราสามารถนำใช้เทคโนโลยีเข้ามาขยายขอบเขตรายละเอียดของข้อมูลได้ เช่น นำเสนอวิธีการใช้งาน หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ ผ่านการลิ้งข้อมูลจาก QR code ไปยังสื่อ Online อาทิ Slide presentation, Website หรือ Video presentation  เพื่อเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอขาย เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในตัวสินค้า

เทคนิคการใช้ Catalog ลิ้งไปยัง Slide presentation
ออกแบบ Catalog

หรือสามารถใช้ Catalog ลิ้งไปยัง Video เพื่ออธิบายข้อมูลสินค้า

ที่มา: https://www.hydrovoltage.com/

 

เทคนิคการใช้ Catalog ลิ้งไปยัง Website


ออกแบบ Catalog

นี่คือแนวทางที่ควรทําเพื่อให้ Catalog ของคุณดูน่าสนใจ และสามารถสร้างโอกาสในขายสินค้าและบริการของคุณให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าในธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด พร้อมยินดีให้คำแนะนำในการออกแบบและวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านงานโฆษณา จากประสบการณ์กว่า 15 ปี เราพร้อมต่อยอดพัฒนาสร้างสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปประกอบการขาย สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการให้กับธุรกิจของคุณ

Advertising Solution : ตัวอย่างผลงานแบ่งตามประเภทงานบริการ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Official Line
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts