Company Profile ทำยังไงให้แตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

Company Profile ทำยังไงให้แตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ?

Company Profile ทำยังไงให้แตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ : เกือบทุกบริษัทเวลาที่เข้าไปเสนองานลูกค้ามักถูกถามถึง Company Profile ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็มีกันแล้วทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ Company Profile แบบไหนที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้นั้น เป็นเรื่องที่เราจะเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้

ในยุคก่อน Company Profile ทั่วไปก็จะบรรจุเรื่องราวที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของบริษัท อาทิ
– เกิดหรือก่อตั้งมานานแค่ไหน?
– ใครเป็นเจ้าของ?
– มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่?
– มีประวัติความเป็นมายังไง?
– ดำเนินธุรกิจอะไร?
– ให้บริการอะไร?
– รวมไปถึงมีผลงานอะไรมาบ้าง ฯลฯ…
ส่วนใหญ่จะพบเห็น Company Profile เหล่านี้ในรูปแบบกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษรที่อ่านง่ายชัดเจนมีภาพประกอบแล้วเย็บเข้าเล่มแบบรายงาน หรือบางรายก็ลงทุนพิมพ์ในระบบ Offset สี่สี ทั้งนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละบริษัท

แต่ในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง คู่แข่งไม่ได้มีแค่ในประเทศ ยังมีบริษัทจากประเทศเพื่อนบ้านและจากแถบโลกตะวันตกเข้ามาแข่งขันทั้งในเรื่องของราคาและงานบริการ ด้วยเหตุนี้การนำเสนอตัวตนของแต่ละบริษัทจึงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นชัดในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงของการเตรียมตัวที่จะรับมือสู่การเปิด AEC บริษัทในประเทศไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มการจะก้าวข้ามไปแข่งขันในระดับนาๆชาติแค่กระดาษ A4 เย็บเล่มสวยๆ คงไม่พอและคงดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าในวันนี้เสียแล้ว

แล้วการสร้าง Company Profile ให้สามารถนำเสนอตัวตนเพื่อแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันเขาทำกันยังไง?

“คำตอบที่สั้นที่สุดคือการนำเสนอศักยภาพที่แตกต่างของธุรกิจสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมา” ความหมายคือทุกๆ บริษัทต้องเริ่มสำรวจตัวเอง มองหาจุดเด่นหรือข้อแตกต่างเหนือคู่แข่ง และต้องนำเสนอศักยภาพที่จะเอาสินค้าหรือบริการที่มีเข้าไปช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไม่ยากเย็น

นั่นหมายถึงเราควรเลิกเขียน Company Profile ที่เป็นแบบแผน ที่มักจะเริ่มต้นด้วย History –> Vision –> Mission –> Product –> Service –> แล้วก็จบด้วย Reference  การเขียนแบบนี้นอกจากจะไม่สร้างความรู้สึกประทับใจ แล้วยังสามารถสร้างความรู้สึกน่าเบื่อและให้ภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทไดโนเสาร์ในสายตาของลูกค้าอีกทั้งการเลือกใช้สื่อถ้าจะให้เข้าถึง เข้าใจ และเกิดการตอบสนอง สื่อสิ่งพิมพ์หรือ Company Profile ในแบบเล่ม อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ลองมาดูรูปแบบของ Company Profile ที่บริษัทไจแอนท์พอยท์ จำกัด ผลิตให้ลูกค้าว่ามีเป็นอย่างไร
 

ตัวอย่างงาน Company Profile : บริษัท ล็อกซ์เล่ ไวเลส จำกัด มหาชน
Agency : Giant Point Co., Ltd.

โจทย์ :  บริษัทล็อกซ์เล่ ไวเลส จำกัดมหาชน ต้องการทำ Company Profile เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการพร้อมภาพลักษณ์ของการเป็นบริษัทไอทีชั้นนำในภูมิภาคอาเซี่ยน สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ตอบโจทย์ :  บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด เสนอให้ทำ Company Profile เป็นสามรูปแบบคือ Booklet, Movie Presentation, Website โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะและ Function ดังต่อไปนี้

1. Booklet : เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการนำเสนองานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด รวมถึงใช้แจกจ่ายในช่วงของการออกบูทหรือจัดกิจกรรมการตลาดและใช้เป็นเอกสารส่งไปแนะนำตัวให้กับลูกค้าเป้าหมาย

เนื้อหาเน้นการนำเสนอศักยภาพการให้บริการและผลงานในระดับนานาชาติที่ผ่านมาของบริษัท รวมถึง Supply Chain และพันธมิตรธุรกิจ ที่จะมาร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าในระยะเวลาที่รวดเร็ว

Company Profile ทำยังไงให้แตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

 

2. Movie Presentation : ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ Loxley Wireless ในลักษณะของภาพยนต์สั้น โดยสามารถใช้นำเสนอผ่านช่องทางของ You Tube ส่งผ่านให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็น Introduction ในการประชุมหรือ Present ของบริษัท โดย Movie แบ่งเป็นสองช่วงคือส่วนของ Company profile และ ส่วนของ Portfolio

3. Website : แหล่งรวมรวมข้อมูลรายละเอียดและ Update ข่าวสารของบริษัท ถือเป็นส่วนขยายของ Booklet และ VDO Presentation โดยเว็บไซด์ถูกออกแบบให้ผู้ดูแลสามารถ Update ได้ง่ายผ่านระบบ Control Panel และสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / Tablet / Smart Phone รวมทั้งยังเชื่อต่อกับระบบ Social Network เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

web

 


ตัวอย่างงาน Company Profile : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Agency : Giant Point Co., Ltd.

โจทย์ : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ต้องการทำ Company Profile เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบในวันเปิดตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องการนำเสนอภาพสินค้า การบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูน่าเชื่อถือ

ตอบโจทย์ : บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด นำเสนอ เครื่องมือที่ใช้โดยเพิ่มต้นจากการทำ Video Presentation และต่อยอดออกไปเป็น Company Profile, Website เพื่อให้การ Video ของคุณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

1. Video Presentation : ใช้ในการเปิดเพื่อแนะนำบริษัทหรือธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารข้อมูลให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปรับรู้ถึงธุรกิจของท่านได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากที่สุด และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีบริษัทของคุณให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง

2. Company Profile : ใช้เป็นเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในการแจกผู้มารว่มงานในวันเปิดตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถนำเสนอตัวตนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี และช่วยในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

3. Website : ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์หรือช่องทางการติดต่อของคุณเพื่อให้ลูกค้าภายในงานที่สนใจสามารถติดต่อคุณได้ และจดจำคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการรับรู้ภายในวงกว้าง

 
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ Company Profile ที่เราช่วยลูกค้าสร้างสรรค์ ซึ่งยังมีอีกหลายหลายรูปแบบที่เราจะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการของคุณให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สนใจงานบริการออกแบบและจัดทำ Company Profile อย่างมืออาชีพ ติดต่อ บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด โทร 02 259 6187-8 หรือ info@giant-point.com

 

 

อ่านต่อ ทำ Company Profile อย่างไร ให้แตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ตอน 2 [Update 2018]

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts