ออกแบบโปรไฟล์บริษัท สำหรับใช้นำเสนอสินค้าและบริการ document.querySelectorAll('*').forEach(function(node) { if (node.nodeType === Node.TEXT_NODE && node.textContent.trim() === "Related Images:") { node.parentNode.removeChild(node); } });