Project Showcaseบริษัทโฆษณา Advertising Agency

วิธีการทำ Company Profile แบบมืออาชีพ

วิธีการทำ company profile

วิธีการทำ Company Profile แบบมืออาชีพ

สำรวจตนเอง > ชัดเจนเรื่องเนื้อหา > ออกแบบให้โดดเด่นเพื่อสร้างการจดจำ > ขยายผล

ในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง หลายๆ บริษัทก็อยากจะมีสื่อหรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขาย สามารถแนะนำธุรกิจของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น Company Profile / Catalog / Brochure แต่ยังไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดี เรามีขั้นตอนและวิธีการทำ Company Profile แบบมืออาชีพสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ว่า “จะทำ Company Profile จะเริ่มต้นอย่างไร?” “จะทำอย่างไรให้ได้แบบ Company Profile ที่สวยถูกใจ?” และ “Company Profile ที่ทำเสร็จออกมาแล้วจะสามารถนำไปปรับใช้อะไรได้อีกบ้าง?” ด้วย วิธีการทำ Company Profile ดังต่อไปนี้

1. สำรวจธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

หัวใจสำคัญของการเริ่มทำ Company Profile อย่างแรกที่ต้องทำคือ สำรวจธุรกิจของตัวเองและสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ต้องตอบคำถามของธุรกิจของคุณเองก่อน ว่าจุดเด่นหรือข้อแตกต่างเหนือคู่แข่งของเราคืออะไร กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเป็นใคร และต้องการนำเสนอศักยภาพแบบไหน อาทิ นำเสนอแบรนด์องค์กร หรือนำเสนอขายสินค้าและบริการที่มีเข้าไปเสริมสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้ Company Profile ของเราประสบความสำเร็จ

 

2. ชัดเจนเรื่องของเนื้อหา 

เมื่อเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ต่อมาก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาที่จะใส่ลงไปในงาน Company Profile การเขียนนำเสนอที่ดีต้องชัดเจน กระฉับ และเข้าใจง่าย วิธีการคือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 1.เนื้อหาที่เป็นมาตราฐานไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static) อาทิ ประวัติบริษัท โครงสร้างการบริหารของบริษัท รวมถึงสินค้าและบริการหลัก 2.เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ (Dynamic) อาทิ รูปแบบการบริการแบบ Customize หรือสินค้าที่จำหน่ายตามวาระโอกาสต่างๆ ฯลฯ และเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารของคุณสู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นวงกว้างมากขึ้น อาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา เช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ

3. ออกแบบให้โดดเด่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ 

เมื่อเนื้อหาของเราชัดเจนเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องพิจารณา “การออกแบบ” ซึ่งควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี โลโก้ หรือสไตล์ของรูปภาพและกราฟฟิกที่นำมาใช้ เพื่อชูจุดเด่นของแบรนด์และช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ นอกจากนั้นการออกแบบสื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังง่ายต่อการจดจำ (Brand Recognition) ของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างการออกแบบ Company Profile ให้โดดเด่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ

 

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
Company Profile ตัวอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลนำไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณ ใช้สีแดงที่เป็นสีของโลโก้และรูปภาพสินค้าในงานออกแบบ (บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)) เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการสื่อถึงความเป็น Corporate ขณะเดียวกันก็ต้องการสื่อถึงลักษณะของสินค้าด้วย
วิธีการทำ Company Profile แบบมืออาชีพ จรุงไทย

บริษัท เอพลัส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
Company Profile ตัวอย่างธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน สื่อสารการออกแบบจากการดึงเอา Character สีและโลโก้มาใช้ในงานออกแบบ ให้งานออกมาดูโดดเด่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ
วิธีการทำ Company Profile แบบมืออาชีพ เอพลัส

 

4. พัฒนา Company Profile ไปยังรูปแบบสื่ออื่นๆ 

ในปัจจุบันการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง ซึ่งช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การจัดทำ Company Profile จึงควรเป็นมากกว่ากระดาษที่ให้ข้อมูล ควรบูรณาการช่องทางการสื่อสารประเภทอื่นๆ เข้าไปด้วย เพื่อเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำ Company profile 

corporate video

  •  Website

website เป็นสื่อ online ที่สามารถบอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการของเราได้ครบถ้วนที่สุด ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท เช่น ประวัติบริษัท ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งในปัจจุบันสามารถแสดงผลได้ทั้งใน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 

 

ตัวอย่าง Website บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จํากัด

วิธีการทำ Company Profile

 

ตัวอย่าง website บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด

วิธีการทำ Company Profile

  • Slide Presentation

Slide presentation เป็นสื่อที่นิยมใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ปัจจุบันเริ่มมีการทำ Online Presentation เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในขณะนี้คือ Google Slide เพราะไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ Software นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขปรับแต่งเองได้ทั้งหมด ไม่ยุ่งยาก การทำ Google Slide สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านรูปภาพ Video หรือ Audio เพิ่มลูกเล่นความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง Slide presentation บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด(มหาชน)

Powerpoint Presentation

  • Video Presentation

เป็นการสื่อสารที่เป็นลักษณะ Mass media การนำเสนอ Video จะสามารถอธิบายข้อมูลได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหว ทำให้สามารถมองเห็นความแตก่ตางที่เราอยากนำเสนอได้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่าง Video บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

 

ตัวอย่างผลงานบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดที่ออกแบบโดยบริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด

Company Profile

Slide presentation

 

Website 

 

Video Presentation 

 

วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือขั้นตอนและวิธีการทำ Company Profile ที่บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด สามารถบริการให้แก่ลูกค้า พร้อมกับพัฒนาต่อยอดออกไปอย่างไม่หยุดเดินหน้า ตามแต่รูปแบบลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและโจทย์ นำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการขายและต่อยอดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ว่า Company Profile / Website ของคุณจะเป็นแบบไหนลองมาคุยกับเราดูได้ เรายินดีให้คำปรึกษากับรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่หลากหลายให้ท่าน

 

Advertising Solution : ประเภทงานบริการพร้อมตัวอย่างผลงาน

ออกแบบและผลิต Company Profile พร้อมถ่ายภาพ ทำเนื้อหาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น artwork และจัดพิมพ์ การันตีด้วยผลงานกว่า 300 โปรเจคทั้งในและต่างประเทศ

VDO Presentation : ผลิตภาพยนต์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการคบวงจรตั้งแต่ เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

ออก แบบวารสาร, Newsletter Design ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ วางคอนเซ็ป, เขียนคอลัมม์, ถ่ายรูป, ออกแบบ Artwork, จัดพิมพ์ และจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย

Brochure Design ออกแบบและผลิตโบร์ชัวร์ แผ่นพับ แคทตาล็อกสินค้า บริการครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ถ่ายภาพ ทำเนื้อหาภาษาไทย/อังกฤษ และจัดพิมพ์

Packaging Design : ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าครบวงจรตั้งแต่ วาง concept, ออกแบบ graphic, ถ่ายภาพ, และจัดพิมพ์ ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์

Catalog Design ออกแบบและผลิตแคตตาล็อก บริการครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบทำเนื้อหาภาษาไทย/อังกฤษ ถ่ายภาพ จัดพิมพ์และนำแจกไปยังกลุ่มเป้าหมาย

online presentation

ออกแบบและผลิต Online Presentation เพื่อใช้นำเสนอสินค้าและบริการผ่านระบบ Online อย่างมีประสิทธิภาพ

Webdesign & Multimedia ออกแบบและผลิตเว็บไซด์สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมวางระบบ SEO ให้เว็บไซด์ของคุณสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบ Search Engine

ออกแบบและผลิต Company Profile พร้อมถ่ายภาพ ทำเนื้อหาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น artwork และจัดพิมพ์ การันตีด้วยผลงานกว่า 300 โปรเจคทั้งในและต่างประเทศ

ออกแบบสื่อกลางแจ้ง OHM/Display/POP และวางแผนการนำเสนอ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างคุ้มค่า

ตัวอย่างผลงาน : Portfolio แยกตามประเภทของลูกค้า

ด้านล่างนี้เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา
บริษัทโฆษณา

Automotive Part

ตัวอย่างผลงานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงโรงงานผู้ประกอบยานยนต์ทุกรูปแบบ

Food & Pharmaceutical

ตัวอย่างผลงานในอุตสาหกรรมอาหารและยา ทั้ง Brochure, Catalog, Company Profile, Website, Presentation

Logistics

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า กระจายสินค้า รวมถึงคลังเก็บสินค้าและการบริหารคลังสินค้ามากมาย

Construction

ตัวอย่างผลงานกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา

Computer & IT

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ IT ทั้งสินค้าและบริการ เน้นการออกแบบเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย

Automation

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ Automation ตู้คอนโทรล ตู้สวิทช์บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ

Hardware House

ผลงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ตั้งแต่พื้น จดเพดาน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง

Power & Energy

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงาน พลังงานทางเลือก และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจพลังงานทั้งหมด

Manufacturing

ตัวอย่างผลงานลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในโรงงาน

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

advertising agency

Tel : 02 2596188
Line Official
Email : info@giant-point.com
Facebook.com/Giantpoint
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

2019 Copyright all rights reserved, Giant Point Co., Ltd. This is property of Giant Point Co., Ltd. All information is confidential and not be used in any form without license from Giant Point Co., Ltd.
Graphic Design & Presentation บริษัทโฆษณา ไจแอนท์พอยท์ จำกัด Tel : 662-2596187-8 Email : info@giant-point.com