ตัวอย่าง vdo present บริษัท

ตัวอย่าง vdo present บริษัท ปัจจุบันหลายๆบริษัทนิยมใช้รูปแบบของสื่อ Multimedia อย่าง Video Presentation  มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรูปแบบในการนำเสนอที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง vdo present บริษัท

เน้นการนำเสนอภาพรวมของธุรกิจ หรือ Campaign ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ

vdo_presentation_mitsubishiClient : Mitsubishi Electric FA / Job : Corporate Video Presentation


vdo_presentation_loxleyClient : Loxley Wireless / Job : Corporate Video Presentation


 

เน้นการนำเสนอเรื่องของการบริการ หรือ Service Solution 

Client : Mitsib Leasing / Job : Corporate Video Presentation


 

เน้นการนำเสนอกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ หรือ Process and Product

video presentationClient : BJC Foods / Job : Corporate Video Presentation


vdo presentationClient : Tsubakimoto Automotive  / Job : Corporate Video Presentation


Client : Charoong Thai Wire & Cable / Job : Corporate Video Presentation


ตัวอย่าง vdo present บริษัทClient : T.C.Union Agrotech / Job : Corporate Video Presentation


 

และเน้นการนำเสนอในส่วนของ CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

video presentationClient : Saha Pathana Inter-Holding / Job : CSR Presentation

ส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ Vdo Present ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านภาพลักษณ์ เนื้อหา และเทคนิคการนำเสนอ นั่นคือ “งบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย”

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ผู้ให้บริการ ผลิต Video Presentation ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมผลิตผลงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับคุณ

 

client_logo4

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts