Corporate Profile ต้องออกแบบอย่างไร ให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ

corporate profile

Corporate Profile ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอตัวตนและสรุปภาพรวมของบริษัทได้เป็นอย่างดี

Corporate Profile การออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และงบประมาณในการจัดทำ โดยทั่วไปที่นิยมออกแบบกันจะแบ่งได้ 2 แบบหลักๆ ดังนี้

1. Profile แบบแผ่นพับ

แบบแผ่นพับ ส่วนใหญ่นิยมเป็นลักษณะ 3 พับหรือ 4 พับขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ จุดเด่นของแบบแผ่นพับ คือความต่อเนื่องของเนื้อหาเมื่อกางเอกสารออกจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของสินค้า หรือบริการ ได้ง่ายและต่อเนื่องกว่า แบบเย็บเล่ม เหมาะกับการใช้เป็นคู่มือประกอบการขายหรือ Present งานให้ลูกค้าและยังดูทันสมัยอีกด้วย

 

ตัวอย่างแบบแผ่นพับ ขนาด 3 ตอน

Corporate Profile ACP
ตัวอย่างแบบแผ่นพับ ขนาด 3 ตอน มีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารแนบท้าย

Corporate Profile

ตัวอย่างแบบแผ่นพับ ขนาด 4 ตอน

Corporate Profile

ตัวอย่างแบบแผ่นพับ ขนาด 4 ตอน มีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารแนบท้าย

Corporate Profile
 

2. Profile แบบรูปเล่ม

แบบรูปเล่มนั้นเหมาะกับปริมาณเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอที่มีจำนวนมาก ซึ่งจุดเด่นของแบบรูปเล่ม คือเราสามารถแบ่งเนื้อหา ใส่ภาพรวมของธุรกิจ ข้อมูลบริการ สิ่งที่ต้องการนำเสนอเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังแสดงเนื้อหาได้ยืดหยุ่นมากกว่า เพราะไม่ต้องถูกบีบด้วยจำนวนหน้า

 

ตัวอย่างแบบรูปเล่ม

Corporate Profile

ตัวอย่างแบบรูปเล่มมีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารแนบท้าย

 

และบางธุรกิจที่ต้องการทั้งความต่อเนื่อง และสรา้งหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ชัดเจน ก็สามารถนำรูปแบบของแผ่นพับและเย็บเล่มมาผสมผสานในรูปแบบต่างๆดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือข้อแนะนำในการเลือกรูปแบบ Profile ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด เราพร้อมพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆไปพร้อมกับลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณจะเป็นแบบไหนเราพร้อมให้คำปรึกษา

ชมตัวอย่าง ผลงานทั้งหมดที่ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า หากท่านสนใจที่จะสร้างเอกลัษณ์ในสินค้าและบริการของท่าน
สามารถติดต่อกับเรา หรือ ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่

 

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts