Company Profile บริษัทก่อสร้าง และเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจก่อสร้าง

Company Profile บริษัทก่อสร้าง: ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต Presentation สำหรับสินค้าและบริการ ได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นจำนวนมากตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่

company profile บริษัทก่อสร้าง

 

Company Profile บริษัทก่อสร้าง

และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ดำเนินไปในลักษณะของ B2B (Business-to-Business) และใช้วิธีการสื่อสารโดยตรงหากลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะของการจัดพบปะ แล้วพรีเซนต์นำเสนอโปรเจคเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือการตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบ่งบอกถึงตัวตนและความแตกต่าง ผลงานที่ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ พร้อมเพิ่มโอกาสในการขาย สามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและปิดการขายได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการมีเครื่องมือการตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

  • เพื่อช่วยในการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นำไปใช้ประกอบงานขาย พร้อมสร้างความประทับใจ
  • ช่วยให้ลูกค้าแยกแบรนด์ของเราออกจากแบรนด์ท้องตลาดที่มีสินค้าประเภทเดียวกันหลากหลายแบรนด์
  • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • สามารถนำไปต่อยอดเป็น Media อื่นๆ ได้อีกหลากหลายช่องทาง

ตัวอย่างการสื่อสารองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งในแบบ Online และ Offline

Company Profile

บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการสร้างสรรค์ company profile บริษัทก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบ่งบอกถึงตัวตน บริการ และความแตกต่างเหนือคู่แข่งของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม
ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ การออกแบบ artwork การถ่ายภาพประกอบ การจัดพิมพ์ และจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาอันจำกัดและได้คุณภาพ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี และลูกค้าทั้งในและต่าประเทศกว่า 300 รายเป็นประกันถึงคุณภาพงานออกแบบ และคุณภาพงานบริการ

พร้อมต่อยอดพัฒนาให้สามารถปรับได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการด้วยแนวคิดการบรูณาการสื่อ และการออกแบบในลักษณะ Module Design ทำให้ทุกๆ ชิ้นที่บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัดเป็นผู้สร้างสรรค์สามารถนำไปพัฒนาเป็นสื่อต่างๆได้ อาทิ

E-Book สำหรับใช้ในการทำ Presentation ทั้งแบบ Online และ Offline / PowerPoint หรือ Keynote / Website / Mobile Application / Rich Media Content และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะของ Presentation หรือใช้เป็นคู่มือประกอบการขายของฝ่ายการตลาด อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างให้แก่องค์กรของคุณ

Project Highlight

Company Profile บริษัทก่อสร้าง

Company Profile บริษัทก่อสร้าง

company profile บริษัทก่อสร้าง

company profile บริษัทก่อสร้าง

All Project

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างผลงานกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานระบบอาคาร งานรับเหมาตกแต่ง งานวิศวกรรมโยธา

ผลงานที่ท่านเห็นด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานออกแบบ ของเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราที่ 02 2596187-8 หรือ info@giant-point.com


ตัวอย่างผลงาน : แยกตามประเภทงานบริการ

ตัวอย่างผลงาน : แยกตามประเภทธุรกิจ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Email : info@giant-point.com
Line Official
Facebook.com/Giantpoint

Related Images: