Company Profile บริษัทขนส่ง สินค้า และ Logistic รวมรวมตัวอย่างไว้มากที่สุด

Company Profile บริษัทขนส่ง รวบรวมตัวอย่างในธุรกิจ Logistics ทั้งหมด

Company Profile บริษัทขนส่ง หรือ Logistic : ธุรกิจในกลุ่ม Logistic เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองการค้าในยุคดิจิตอลไร้พรมแดน การขนส่งสินค้าในยุคนี้ทำได้รวดเร็วและเข้าถึงทั่วทุกภูมิภาค สังเกตุจากในชีวิตประจำวันของเราจะพบเห็นรถขนส่งสินค้าหลากหลาย Brand วิ่งอยู่ทั่วไปบนท้องถนนตั้งแต่งมอเตอร์ไซด์สำหรับส่งของขนาดเล็กไปจนกระทั่งถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่รวมการขนส่งในระดับภูมิภาคที่มียานพาหนะและรูปแบบขนส่งที่ครบครัน ทั้งทางบก ทางราง ทางทะเล ทางอากาศจากหลากหลาย Brand มาแข่งกันให้บริการแก่ผู้บริโภค

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด ได้มีโอกาสบ่อยครั้งในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและให้บริการผลิตเครื่องมือสำหรับสื่อสารการตลาดระหว่างบริษัท Logistic กับลูกค้าเป้าหมาย โดยแต่ละงานมีความท้าทายและการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดในการสร้างสรรค์ บริษัทจึงได้นำเอาประสบการณ์ดังกล่าวมาแบ่งปันดังนี้

company profile บริษัทขนส่ง

 

เครื่องมือสื่อสารที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

1. การออกแบบ Company Profile

เป็นการจัดพิมพ์ในรูปเล่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเริ่มต้นการบอกถึงลักษณะของธุรกิจ เหมาะสำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการเข้าไปนำเสนองานกับกลุ่มลูกค้า ถือว่าเอกสารสำคัญที่จะนำเข้าไปพรีเซนท์กับลูกค้าเป็นสิ่งแรก ดูตัวอย่าง Company profile>>
company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

2. การสื่อสาร Video Presentation

เป็นการนำเสนอที่เป็น Mass media ที่ต้องการนำเสนอและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังนำเสนอความมืออาชีพของงานบริการของคุณได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็วภายในวีดีโอเดียว ดูตัวอย่าง Video Presentation>>

 

3. การทำ Website

เป็นการสร้างข้อมูลรายละเอียดของบริษัท เป็นการให้ข้อมูลกับกลุ่มคนที่สนใจรายละเอียด และยังสามารถ Update ข้อมูลของบริษัทได้ตลอดเวลา
และข้อสำคัญที่สุดของการทำ Website คือกาเราสามารถทำโฆษณาได้ตลอดเวลา กระจายรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วในวงกว้าง  ดูตัวอย่าง Website>>


 

4. Online presentation

บริษัทขนส่งจำเป็นต้องมี Online presentation เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กร นิยมใช้สำหรับการนำเสนองานผ่านการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบัน และการทำ Online presentation มีข้อดีตรงที่สามารถใช้งานผ่าน อุปกรณ์บนมือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเลต ได้อย่างสะดวก เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ หรือจะใช้งานผ่าน Offline เพียงดาวน์โหลดออกมาเป็นรูปแบบ Power point, PDF หรือ Keynote  ดูตัวอย่าง Presentation >>

 

 

 

5. Social media

บริษัทจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อเป็นการสร้าง CRM โดยการสื่อสารผ่านทาง Facebook, Line, E-mail เป็นการตอบคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อของคุณเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อคุณได้ง่ายขึ้น

ข้างต้นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่เราสรา้งสรรค์ร่วมกันกับลูกค้า บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบสื่อโฆษณาของคุณให้โดดเด่น และแตกต่าง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปีให้กับหลากหลายธุรกิจ เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างการออกแบบและผลิต Company Profile บริษัทขนส่งสินค้า (Logistics) กระจายสินค้า (Cross-dock & Distribution) รวมถึงคลังเก็บสินค้า (Warehouse) และการบริหารคลังสินค้า ตั้งแต่ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

ตัวอย่างผลงาน : แยกตามประเภทงานบริการ

ตัวอย่างผลงาน : แยกตามประเภทธุรกิจ

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์จำกัด ได้จากช่องทางด้านล่างนี้

company profile

Tel : 02 2596188
Email : info@giant-point.com
Line Official
Facebook.com/Giantpoint