Related Images:

Company Profile บริษัทขนส่ง รวบรวมตัวอย่างในธุรกิจ Logistics ทั้งหมด

Company Profile บริษัทขนส่ง หรือ Logistic : ธุรกิจในกลุ่ม Logistic เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองการค้าในยุคดิจิตอลไร้พรมแดน การขนส่งสินค้าในยุคนี้ทำได้รวดเร็วและเข้าถึงทั่วทุกภูมิภาค สังเกตุจากในชีวิตประจำวันของเราจะพบเห็นรถขนส่งสินค้าหลากหลาย Brand วิ่งอยู่ทั่วไปบนท้องถนนตั้งแต่มอเตอร์ไซด์สำหรับส่งของขนาดเล็กไปจนกระทั่งถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่รวมการขนส่งในระดับภูมิภาคที่มียานพาหนะและรูปแบบขนส่งที่ครบครัน ทั้งทางบก ทางราง ทางทะเล ทางอากาศจากหลากหลาย Brand มาแข่งกันให้บริการแก่ผู้บริโภค

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด ได้มีโอกาสบ่อยครั้งในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและให้บริการผลิตเครื่องมือสำหรับสื่อสารการตลาดระหว่างบริษัท Logistic กับลูกค้าเป้าหมาย โดยแต่ละงานมีความท้าทายและการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดในการสร้างสรรค์ บริษัทจึงได้นำเอาประสบการณ์ดังกล่าวมาแบ่งปันดังนี้

company profile บริษัทขนส่ง

เครื่องมือสื่อสารที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

1. Company Profile แบบเล่ม

เป็นโปรไฟล์บริษัทที่จัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม สำหรับให้แจกจ่ายให้ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแนะนำตัวและสื่อสารถึงสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งมีทั้งแบบเล่ม แบบพับ ตามแต่ความเหมาะสม ดูตัวอย่าง Company profile>>

company profile

Company Profile

company profile

company profile บริษัทขนส่ง

Company Profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile

2. Online Company Profile หรือ Slide Presentation

Online presentation เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ทำหน้าที่เหมือน Company profile แต่มี Function การใช้งานได้หลากหลายมิติกว่า Slide presentation ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสื่อสารและการตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ slide presentation ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดูตัวอย่าง Presentation >>

presentation บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

Logistics company profile

Company Profile Logistics

company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile บริษัทขนส่ง

company profile

profile บริษัทขนส่ง

profile บริษัทขนส่ง

company profile

profile บริษัทขนส่ง

profile บริษัทขนส่ง

company profile

3. Website

เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของบริษัทผ่านช่องทาง Online สามารถ Update ข้อมูลของบริษัทได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ Online Platform อื่นๆของบริษัทอาทิเช่น Facebook / IG / Youtube / Tiktok เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เกิดการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง  ดูตัวอย่าง Website>>

 

company profile บริษัทขนส่ง

เว็บไซด์ บริษัทขนส่ง

website บริษัทขนส่ง

เว็บไซด์ บริษัทขนส่ง

website logistic

เว็บไซด์ logistics

4. Video Presentation

เป็นการนำเสนอและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังนำเสนอความมืออาชีพของงานบริการของคุณได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็วภายในวีดีโอเดียว ดูตัวอย่าง Video Presentation>>

5. Social Media

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายอาทิเช่น Facebook / Line / Tiktok / IG / X เพื่อสร้าง CRM กับลูกค้าเก่า และสร้างโอกาสในการขายสินค้าและบริการกับลูกค้าใหม่ 

ข้างต้นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่เราสรา้งสรรค์ร่วมกันกับลูกค้า บริษัท ไจแอนท์พอยท์ จำกัด มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบสื่อโฆษณาของคุณให้โดดเด่น และแตกต่าง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่าสองทศวรรษให้กับหลากหลายธุรกิจ เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ

ตัวอย่างการออกแบบและผลิต Company Profile บริษัทขนส่งสินค้า (Logistics) กระจายสินค้า (Cross-dock & Distribution) รวมถึงคลังเก็บสินค้า (Warehouse) และการบริหารคลังสินค้า ตั้งแต่ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

บริการของบริษัท พร้อมตัวอย่าง

Service solutions accompanied by sample demonstrations.

company profileCompany Profile

ออกแบบและผลิต Company Profile เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์เนื้อหาภาพและตัวอักษรที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณไปจนถึงการผลิตเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบ Online/Offline

Comprehensive company profiles are crafted with compelling visual and written content to elevate the business image and promotion.

catalogCatalog

Catalog Design ออกแบบและผลิตแคตตาล็อกสินค้าที่แตกต่างด้วยรูปแบบที่สวยงาม และการบูรณาการสื่อ Multimedia พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ E-Catalog

Create standout product catalogs with captivating visuals and multimedia elements, transforming them into engaging e-catalogs that outshine the competition.

newsletterNewsletter

ออกแบบวารสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ วางแนวคิด, เขียนคอลัมม์, ถ่ายรูป, ออกแบบ Artwork, และพัฒนาต่อยอดไปสู่ E-Newsletter

Collaborate with a team of skilled professionals for comprehensive newsletter design and development, including the creation of engaging E-newsletters.

video presentationVideo Presentation

ภาพยนต์สั้นสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สร้างสรรค์โดยด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการคบวงจรตั้งแต่ เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

Produce concise video presentations for product and service promotion with GP’s professional crew overseeing the entire process, from concept to audience presentation.

slide presentationSlide Presentation

Interactive Presentation เพื่อใช้นำเสนอสินค้าและบริการต่อที่ประชุมหรือสัมมนา ในรูปแบบ Full Mutimedia สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Online/Offline

Strategically create multimedia interactive presentations for effectively introducing products and services at conferences and seminars, suitable for both online and offline use.

motion graphicMotion Graphic Presentation

ทางเลือกในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัด แต่สามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Offer budget-friendly solutions for effective product and service presentations to businesses of all sizes, ensuring effective communication with the target audience.

WebdesignWebsite

บริการสร้างเว็บไซด์สำหรับสินค้าและบริการ พร้อมวางระบบ SEO ให้เว็บไซด์ของคุณสามารถค้นหาได้ง่ายผ่านระบบ Search Engine

Design a website that employs advanced UX and UI methods to effectively promote your products and services to your target audience.

packagingPackaging

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุ, ถ่ายภาพ, ออกแบบ graphic, และทำ Layout

Full-service packaging design with material consultation, photography, graphic design, and layout optimization.

popPOP & Display

สร้างสรรค์สื่อกลางแจ้ง OHM/Display/POP ทั้งในรูปแบบ Offline และ Mutimedia พร้อมวางแผนการนำเสนอ สู่กลุ่มเป้าหมาย

OHM/Displays/POP media in print and multimedia formats, with strategic planning to reach the target audience.

ตัวอย่างผลงานแยกตามประเภทธุรกิจ

Project showcases categorized by industry.

Large Enterprise

องค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

Government and private organizations, including large-scale businesses with international and domestic networks.

Related Images:

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จากช่องทางต่างๆดังนี้
Stay updated and inquire about Giant Point Company’s services through our channels.

Tel : 02 2596188
Email : info@giant-point.com
Line Official
Facebook.com/Giantpoint
YouTube.com/Giantpoint

Related Images:

Related Images: