ทำ Video Presentation อย่างไรให้คุ้มค่า

ทำ Video Presentation อย่างไรให้คุ้มค่า

ทำ Video Presentation อย่างไรให้คุ้มค่า

ทำ Video Presentation อย่างไรให้คุ้มค่า : ปัจจุบันในโลกของธุรกิจ เครื่องมือประกอบการนำเสนอตัวตนของธุรกิจประเภท Video Presentation เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า และใช้ประกอบการนำเสนองานขาย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้า บริการ หรือองค์กรของเราได้ดี และรวดเร็วขึ้น

ยกตัวอย่าง ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า หรือธุรกิจประเภทบริการทั่วไป ในการนำเสนอตัวตนของธุรกิจจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึง….

  • ศักยภาพและความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
  • ขั้นตอนการผลิต หรือการบริการที่เป็นระบบ
  • ผลงานอ้างอิง และมาตรฐานต่างๆ ที่ธุรกิจนั้นๆ มี

ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ให้กับองค์กร อีกทั้งยังลดขั้นตอนการนำเสนองานขาย ลดเวลาการอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าและการบริการได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่โอกาสในการปิดการขายได้ง่ายขึ้น นี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ Video Presentation ได้รับความนิยมที่หลากหลายในกลุ่มบริษัท

หากต้องการ Video Presentation ที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพ หรือรูปแบบวิดีโอที่โดดเด่นแตกต่าง ราคาของ Video Presentation ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย หากบริษัทจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากแล้ว ก็ควรต้องได้มาซึ่งความคุ้มค่ามากที่สุดในเงินที่จ่ายไปเพราะ Video Presentation ณ วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อที่เปิดในขณะ Online, Offline หรือประกอบการพรีเซนต์เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำหน้าที่ร่วมกับ Media อื่นๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจได้อีก

ซึ่งปกติแล้ว Video Presentation ทั่วไป จะมีลักษณะเป็นแบบ Long Play ที่มีความยาวประมาณ 5 -7 นาที หรือตามแต่ความเหมาะสม สามารถเล่าถึงบริษัทและสินค้าของคุณได้อย่างครบถ้วน

แต่เทคนิคหรือวิธีการทำ Video Presentation ให้คุ้มค่านั้น

อยู่ที่การออกแบบและวางโครงเรื่องของ Video ให้สามารถนำเนื้อหาที่มีอยู่เดิมไปตัดแยกส่วนใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ (Multi-Functional) จึงต้องมีการวางแผน ออกแบบโครงเรื่องของ Video ที่ยอดเยี่ยมโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์ ให้เกิดเป็น Media Series สามารถถอด Module ของวิดิโอออกมา เพื่อนำไปใช้ในสื่อ  อื่นๆ อาทิ YouTube, Website, Facebook, Line Corporate หรือแม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media) ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นเพียงสื่อ Video ที่ Sale จะหยิบไปใช้ประกอบการขายเพียงเท่านั้น

ตัวอย่าง การทำ Video Presentation ให้คุ้มค่า

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ตัวอย่าง Video Presentation ความยาวประมาณ 5 นาที
เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญประมาณ 5 ส่วนและนำไปใช้ในสื่อประเภทอื่นๆของบริษัท

ตัวอย่างการถอดเนื้อหาบางส่วนของ Video ไปใช้ในสื่อ Website เป็นการขยายเนื้อหา Video Presentation
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของรายละเอียด และการ Update ข้อมูลใหม่ๆ พร้อมตอกย้ำการจดจำและบริการของคุณ​ให้มีความน่าเชื่อถือ
การทำ Video Presentation ให้คุ้มค่า บริษัท มิตรสิบ

ตัวอย่างการถอดเนื้อหาบางส่วนของ Video ไปใช้ในสื่อ Company Profile
ปกติแล้วงานสิ่งพิมพ์มีข้อจำกัดเรื่องการ Update ข้อมูลเมื่อพิมพ์ออกไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
อีกทั้งยังมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนหน้ากระดาษที่จะนำเสนอข้อมูล
ข้อด้อยส่วนนี้ถูกแก้ไขโดยการเชื่อมโยง Content ของ Company Profile สู่ Video Presentation

การทำ Video Presentation ให้คุ้มค่า บริษัท มิตรสิบ

และยังสามารถส่งต่อขยายผล Video Presentation ไปยัง Social Media อย่าง Facebook, Line Corporate ได้อีก เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลสื่อสารไปยัง Video Presentation, Website ทำให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งโต้ตอบ สอบถาม และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือวิธีการคิดและทำ Video Presentation ที่บริษัท ไจแอนท์ พอยท์ จำกัด สามารถบริการให้แก่ลูกค้า ในระบบ Module อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกค้าได้มาซึ่งความคุ้มค่าและต่อยอดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมกับพัฒนาต่อยอดออกไปอย่างไม่หยุดเดินหน้า ตามแต่รูปแบบลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและโจทย์และไม่ว่า Video Presentation ของคุณจะเป็นแบบไหนลองมาคุยกับเราดูได้ เรายินดีให้คำปรึกษากับรูปแบบและวิธีการนำเสนอที่หลากหลายให้ท่าน

 

ข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของผลงานทั้งหมดที่ บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า หากท่านสนใจที่จะสร้างเอกลัษณ์ในสินค้าและบริการของท่านสามารถติดต่อกับเรา หรือ ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมที่

 

ท่านสามารถติดตามและ Update ผลงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลด้านงานบริการของ บริษัทไจแอนท์พอยท์ ได้จาก

02 259 6188

Line ID : @giantpoint

info@giant-point.com

/Giantpoint

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts